Arii de interes

Am uitat parola
Voteaza
 Newsletter
Despre proiect
Activitati & Rezultatele Asteptate
14 aprilie 2010

ACTIVITATI


A1.Instruirea cadrelor didactice in managementul activitatilor extracuriculare pentru cetatenie activa

Activitatea1.1. Dezvoltarea metodologiei de instruire si a suporturilor de curs.

Activitatea presupune dezvoltarea metodelor si instrumentelor de lucru pentru 12 cursuri grupate in 4 module de instruire ( Managementul proiectelor pentru educatie extracuriculara; Dinamica grupurilor; Managementul parteneriatelor inter-scolare ; Rolul Scolilor in promovarea cetateniei active).

Activitatea 1.2. Implementarea modulelor de training.

Consta in derularea a 12 sesiuni de instruire pentru cadrele didactice delegate de cele 12 institutii de invatamant partenere.

Acestea vor fi sustinute pe parcursul a 6 luni, odata la 2 saptamani pentru 3 zile in sistem rezidential.


Activitatea 2 Campanie de comunicare

Activitatea 2.1. Campanie media.

Se va derula pe parcursul intregului proiect la nivel judetean in scopul constientizarii grupului tinta precum si al comunitatilor cu privire la rolul pe care cetatenia activa promovata prin activitati educative extra-curriculare il are asupra dezvoltarii elevilor, optimizarea participarii acestora la procesul educational precum si cresterea ratei de ocupare.

Activitatea 2.2. Portal on-line.

Portalul va servi nu doar ca instrument de promovare dar si ca mecanism de dezvoltare parteneriatului inter-scolar si a utilizarii ITC.

Activitatea 2.3. Campanie de informare privind educatia extracuriculara pentru cetatenie activa in scoli.

La finalul etapei de instruire al celor 12 cadre, se va organiza de catre acestea, in cadrul scolilor unde lucreaza, sesiuni de informare si prezentare la clasele de elevi. Sesiunile vor promova cetatenia activa si importanta participarii tinerilor in cadrul activitatilor educationale extracurriculare.

Activitatea 3. Infiintarea si Dotarea Centrelor de Resurse pentru Activitati Extracuriculare de promovare a cetateniei active.

Centrele vor functiona in incinta fiecarei scoli, fara statut juridic, servind drept spatiu de derulare a activitatilor extracuriculare pentru cetatenie activa. Cele 12 centre vor fi utilate cu echipamente electronice si mobilier de birou.


Activitatea 4. Constructia cadrului instutional pentru educatie extra-curriculara pentru cetatenie activa

Activitatea 4.1 Analiza de nevoi si oportunitati extracuriculare pentru cetatenie activa

In fiecare din cele 12 unitati de invatamant se va realiza un studiu de nevoi prin colectare de informatii si date din randul elevilor si prin consultarea parintilor si comunitatii.

Activitatea 4.2 Infiintarea grupurilor de initiativa.

Fiecare unitate de invatamant va selecta un numar de 4 elevi ce vor constituii grupul de initiative menit sa sprijine cadrul didactic instruit in dezvoltarea si implementarea activitatilor educative extracuriculare pentru cetatenie activa.

Activitatea 4.3 Instruirea grupurilor de initiativa.

Cele 12 grupuri de initiativa vor fi grupate in 4 clustere geografice si instruite in domeniul managementului proiectelor extracuriculare pentru cetatenie activa.

Activitatea 4.4 Ateliere de Planificare Strategica Participativa

Cadrele didactice instruite impreuna cu grupurile de initiativa, reprezentanti ai Consiliilor de Administratie a Scolii (parinti, consilieri locali) vor facilita in cadrul Centrelor de Resurse din scoala (sub indrumarea si monitorizarea unui expert) un proces participativ de dezvoltare a unei strategii educative pe 4 ani ce sa contina activitati extracuriculare pentru cetatenie activa


Activitatea 5. Pilotarea strategiilor educative

Activitatea 5.1. Derulare proiect scolar individual

Fiecare institutie de invatamant partenera prin intermediul cadrului didactic instruit si grupul de initiativa, va demara implementarea a cel putin o actiune din cadrul strategiei educative extracuriculare.

Activitatea 5.2. Derulare proiect inter-scolar in retea

Cele 12 unitati de invatamant vor implementa in cooperare un proiect/ o activitate extracuriculara de promovare a cetateniei active.

Activitatea 5.3 Valorizare.

Consta in diseminarea rezultatelor proiectului in randul celorlalte scoli din judet: Manualele pentru cetatenie activa, posterele, pliantele si flyerele precum si DVD-ul ce va fi produs la final cu rezultatele proiectului vor fi distribuite gratuit prin posta la toate scolile din judet.


REZULTATE


  • Numarul unitatilor scolare sprijinite - 12

  • Personal din educatie si formare instruit/perfectionat – 12

  • Grupuri de initiativa infiintate si capacitate in managementul de proiecte - 12

  • Analize de nevoi si oportunitati extracuriculare si strategii educative dezvoltate - 12

  • Centre de Resurse pentru Activitati Extracuriculare de promovare a cetateniei active functionale - 12

  • Pachete informative de bune practici (Manualul pt Cetatenie Activa, DVD-ul proiectului+ materiale informative) distribuite in judet – 160

  • Articole media, emisiuni Radio si TV de promovare - 80

  • Numar elevi ce vor beneficia direct si/ sau indirect de activitatile/ rezultatele proiectului – 8700

Sectiunea de download